Home > Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H σελίδα www.prioritytravel.gr διευθύνεται από την Ηλίας Χρυσικός και Σια Ε.Ε. με ΑΦΜ 800355730 και ΔOY την Α΄ Αθηνών και άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ με αριθμό 0206 Ε60000327801.

Το Priority Travel and Tourism λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών (αεροπορικό εισιτήριο, ακτοπλοϊκό εισιτήριο, ενοικίαση ξενοδοχείου, αυτοκινήτου, οργανωμένο ταξίδι, κρουαζιέρα, συνέδριο κτλ) οι οποίες προσφέρονται από τους παρόχους, της κάθε τουριστικής υπηρεσίας. Ο πελάτης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκού δρομολόγιου, αλλαγή τύπου Ι.Χ κλπ, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τον κατατοπίσει σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

Ο πελάτης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in. Ενημερώνεται δε για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το Priority Travel And Tourism δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) του ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου.

Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ

Γενικά

Τα τέλη υπηρεσιών για την αλλαγή – ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς.

Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και δεν επιβάλλεται επιπλέον κόστος υπηρεσίας.

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας (Refund) από τις αεροπορικές εταιρείες, διαρκεί από 30 – 50 ημέρες.


Αεροπορικά – Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το γραφείο μας ότι επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς ναύλων και Περιορισμούς.

Για την περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει διαδοχικά τα σκέλη του εισιτηρίου του, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με το γραφείο μας για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό, αφού η κάθε αεροπορική έχει διαφορετική πολιτική για τις περιπτώσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο επιβάτης κριθεί από την αεροπορικήnon showστο 1ο προς χρήση σκέλος, ενδεχομένως να ακυρωθούν όλα τα υπόλοιπα σκέλη του εισιτηρίου του. Ενδέχεται επίσης, ανά περίπτωση, να επιτραπεί η χρήση του υπόλοιπου εισιτηρίου με επιβάρυνση.


Ξενοδοχεία – Οργανωμένες εκδρομές

Σχετικά με τις κρατήσεις ξενοδοχείων υπάρχουν δυο ειδών χρεώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε από τον συνεργάτη μας

Μη επιστρέψιμη χρέωση:

• Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται το σύνολο του ποσού.


Επιστρέψιμη χρέωση:

• Δυνατότητα ακύρωσης μέχρι και τρεις ημέρες πριν την άφιξη*

• Για μη εμφάνιση χρεώνεται η πρώτη νύχτα*

Ο πελάτης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ωστόσο, ότι κάθε ξενοδοχείο έχει δική του πολιτική πληρωμών και ακύρωσης, η οποία ενδέχεται να διαφοροποιείται από τα παραπάνω και για την οποία ο πελάτης ενημερώνεται ρητώς και σαφώς πριν την καταβολή της πληρωμής.


Πολιτική ακύρωσης οργανωμένων πακέτων

Η πολιτική ακύρωσης οργανωμένων πακέτων καθορίζεται από τον εκάστοτε πάροχο/διοργανωτή συνεργάτη του γραφείου μας, του οποίου το οργανωμένο πακέτο μεταπωλείται. Οι ακυρώσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον γίνουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία μας και γενικά έχουν ως εξής:

• Μέχρι 21 μέρες πριν την αναχώρηση καμία παρακράτηση*

• Από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση το 30% της αξίας της εκδρομής

• Από 13 ως 8 ημέρες το 50% της αξίας της εκδρομής

• Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής


*Για ειδικές αναχωρήσεις, προσφορές, αναχωρήσεις σε περιόδους εορτών, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ναυλωμένες πτήσεις (charter) ή οποιαδήποτε άλλη ναύλωση οι παραπάνω πολιτική ακυρώσεων μπορεί να διαφοροποιείται και οι παρακρατήσεις να ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες.


Πολιτική ακύρωσης άλλων παροχών

Κάθε πάροχος ταξιδιωτικής υπηρεσίας θέτει τους εκάστοτε όρους και την πολιτική πληρωμών και ακύρωσης μιας υπηρεσίας. Το travel2prague.gr φροντίζει να κάνει σαφές και εκ των προτέρων αυτές τις πολιτικές για την αποφυγή παρανόησης και ο χρήστης δεν πρέπει να προβεί σε πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία δεν έχει ενημερωθεί σαφώς.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Priority Travel and Tourism δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

  • Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος.
  • Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προμηθευτή.
  • Τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή.
  • Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, overbooking, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό του.
  • Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.
  • Τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.