Ποια ειναι τα απαραιτητα ταξιδιωτικα εγγραφα για ενα αεροπορικο ταξιδι;

travel agency athens 002Photo by Jaimie Harmsen on Unsplash

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ποιά είναι τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για ένα αεροπορικό ταξίδι;

Πτήσεις εσωτερικού:
Κάθε επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
Τα παιδιά ταξιδεύουν με ταυτοπροσωπία (έγγραφο που μπορείτε να εκδόσετε στο ΚΕΠ της γειτονιάς σας.)

Πτήσεις εξωτερικού:
Όλοι οι έλληνες πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν σε χώρες του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (συνθήκη Σενγκεν) με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Ορισμένες χώρες, όπως π.χ. η Τουρκία και η Σερβία έχουν συνάψει διμερείς συνθήκες με την Ελλάδα και επιτρέπουν την είσοδο στους έλληνες πολίτες και με την ταυτότητα εκτός από το διαβατήριο.
Ο κανόνας όμως είναι ότι στις χώρες εκτός Σένγκεν ταξιδεύουμε μόνο με διαβατήριο, στις πιο πολλές περιπτώσεις μάλιστα, το διαβατήριο πρέπει να έχει τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την είσοδο στη χώρα
Τα παιδιά ταξιδεύουν αποκλειστικά με διαβατήριο. Σε περίπτωση που ταξιδεύουν με έναν από τους δύο γονείς απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μεταφρασμένη στα αγγλικά που να αναφέρει πως ο αλλός γονέας συναινεί στο ταξίδι.